Twee maanden geleden ging Nederland ‘op slot’. Samen tegen corona. Of we deze lockdown intelligent aangepakt hebben zullen we pas later weten. Komt er een tweede golf? Wat zijn de gevolgen voor jezelf, je naasten en de hele samenleving op korte en lange termijn? De maatschappij komt gestaag op gang, wil opstaan, weer leren lopen, ergens komen. Het valt gewoon niet mee, tenminste niet voor iedereen. Welke toekomst naderen we?

De afgelopen weken hebben we met elkaar  gesproken over de positieve dingen die er gebeurden in de eerste maand van de crisis. Daarna over de zorgen die de meeste indruk op je maakte en daarvan hebben we er drie die specifiek senioren betreffen verder besproken.


Vandaag willen we een ander punt van zorg met je overleggen; nieuwe inzichten zullen niet als vanzelf tot verbetering in de toekomst leiden. Een bekende valkuil is dat deze verbeteringen en oplossingen allesomvattend willen zijn of vooral begrip en veranderkracht van iedereen vraagt.

Daarom stellen we je graag de volgende vraag:

Met de ervaringen van deze tijd, wat zou jij
voortaan willen laten of juist behouden?

En wat betekent dit dan voor de samenleving?

15 juni: de reacties op deze vragen laten zien dat:
  • we met het behoud van respect voor een gepaste afstand, elkaar kunnen blijven ontmoeten zonder daarbij iemand uit te sluiten en met extra aandacht voor mensen met een kwetsbaarheid
  • je de autonomie behoudt in je doen en laten, door gebruik te maken van wat wel mogelijk is en je levensvraag voorop te stellen
  • de ervaren rust in de publieke én private ruimte behouden dient te worden door een andere verdeling van het gebruik van deze ruimte
  • een nieuw sociaal/economisch model gewenst is door economische waarde van spullen om te zetten naar de waarde van sociale cohesie, bevordering van gezondheid en wereldvrede
Welke inzichten die jij hebt opgedaan als gevolg van de corona crisis en die bij kunnen dragen aan een betere toekomst wil jij nog toevoegen aan deze lijst?

Deel jouw ideeën hier >>