Geen mens kan floreren zonder de liefde en aandacht van dierbaren. Een positief welbevinden ervaren lukt altijd beter samen met anderen dan alleen. Echter voor ontmoeting gelden als gevolg van het corona virus vooral ‘technische’ richtlijnen en protocollen. Gestaag wordt hier iets meer ruimte aan gegeven. Omdat dit misschien mogelijk is, maar ook als gevolg van sociale en economische druk. 
 

Onze dialoog leert dat we ons zorgen maken over de invulling en wijze van naleving van deze richtlijnen door onszelf en door de (zorg)voorzieningen.  En waardoor senioren in een sociaal isolement geraken of blijven.

‘Ga niet op bezoek bij mensen van 70 jaar en ouder. En wanneer je niet zelfredzaam bent dan mogen maximaal een of twee vaste en gezonde personen langs komen. Op ander halve meter en met goede hygiëne maatregelen.’

Deze richtlijnen zijn een uitdaging voor iedereen, waarover ‘de senioren’ natuurlijk ook zelf kunnen meedenken. Daarom willen we je het volgende vragen:

Aan welke (nieuwe) uitgangspunten denk jij,
waardoor er meer mogelijk wordt voor ontmoeting
van zelfstandig wonende senioren of voor meer
maatwerk in een (zorg)voorziening voor senioren?

28 mei: De eerste reacties op deze vraag vertellen ons dat:

  • het belangrijk is om mensen van alle generaties te blijven ontmoeten
  • je daarbij creatief moet zijn om je veiligheid voor jezelf en de ander te waarborgen
  • je daarbij vooral jezelf moet blijven
  • nieuwe gewoonten best snel wennen

Welke uitgangpunten voor 'samen zijn' zou jij nog willen aanvullen? 

Deel je ideeën hier >>