De huidige tegenslagen als gevolg van het coronavirus laten geen mens onberoerd. Ieder op een eigen manier en niemand wordt ontzien. Tegelijk laten veel mensen hun veerkracht zien en ondernemen mooie acties om een ander te ondersteunen en de samenleving gaande te houden.

Voor de tijd dat het duurt kunnen we niet bij elkaar komen zoals we dat gewend waren. Niet voor ons plezier en ook niet om iets van elkaar op te steken, bijvoorbeeld over ideeën voor de toekomst van een meer leeftijdsvriendelijke stad.

Bij het vinden van nieuwe inzichten, delen van ervaringen en oplossingen kan een opendialoog online dan uitkomst bieden. Geen debat of discussie, maar samen wijzer worden. Daarbij worden we geholpen om zorgvuldig naar en voor elkaar te zijn. Dit lijkt eenvoudig en dat is het ook, maar voor velen op internet is dat nog nieuw.

We beginnen met één vraag, al doende leren we en zullen er meer vraagstukken komen. Reacties worden nooit automatisch geplaatst, privacy gevoelige informatie wordt niet gepubliceerd. Met regelmaat vatten we reacties samen die ons en iedereen helpen hiervan wijzer te worden.

Vandaag dus de eerste vraag: 
Ondanks alle tegenslag die het coronavirus brengt, welke goede dingen zie je gebeuren? En wat maakt dit zo positief?

12 mei: We zijn blij met de eerste reacties.
Deze laten zien dat door de huidige omstandigheden er:
  • meer oog is voor jezelf, elkaar, saamhorigheid en nabuurschap,
    en voor mensen en essentiële voorzieningen die dat voorheen niet hadden
  • veel creativiteit is in het vinden van oplossingen voor dit moment
  • nieuwe vaardigheden opgedaan worden; digitaal, gezond leven
  • bewustwording is dat het sociaal en economisch anders moet
    en daar persoonlijk ook al mee beginnen

Welke dingen missen we nog die een positieve indruk op jou gemaakt hebben?
En waarom deze?

Vertel het ons en elkaar hier >>