In Amsterdam is van alles te doen en te beleven voor ouderen, dankzij de inzet van vele actieve bewoners en organisaties.
Maar hoe zorg je ervoor dat de mensen voor wie de activiteit bedoeld is op de hoogte zijn? Het boekje ‘Ouderen Communicatie’ helpt hierbij.

Ervaringen van ouderen
Alet Klarenbeek , studenten van de Hogeschool van Amsterdam en de Adviesgroep ouderen Age Friendly City* onderzochten hoe ouderen aan informatie komen over sociale, culturele en beweegactiviteiten waaraan ze willen gaan meedoen. Organisaties uit de adviesgroep deelden hun ervaringen en voorbeelden. De kennis en ervaringen zijn gebundeld in een boekje zodat iedereen hiervan gebruik kan maken. Met het boekje willen we bijdragen aan een Age Friendly Amsterdam, waar je prettig en gezond oud kunt worden.

*In de adviesgroep zitten vertegenwoordigers van Ouderenadviesraden, kenniskring Zorg en Wonen van de Amsterdamse Stadsdorpen, Mokum Roze, Cliëntenbelang en WOUW

Je kunt het boekje aanvragen via de GGD Amsterdam. Liefst via e-mail. EGZ@ggd.amsterdam.nl . Schrijf er bij of je de digitale of gedrukte versie wilt.

Vragen? bel 020 5555 495

Je kunt het boekje ook hier downloaden,
of door te klikken op het plaatje >>