Tijdens de 2de bijeenkomst van Actieve Ouderen Amsterdam op 12 juni 2019,  is ingezoomd op drie voor senioren belangrijke domeinen: zorg en wel-zijn, wonen en mobiliteit.

Zij maken deel uit van het stedelijke project Age Friendly City dat in totaal 8 beleidsdomeinen kent. Hierover vertelt Astrid van Ketel. Daarna zijn drie gastsprekers vanuit hun eigen (werk)ervaring nader in gegaan op de eerste drie.Na een korte pauze hebben alle deelnemers in groepjes verder gesproken over welke uitgangspunten per domein van belang zijn voor de verdere ontwikkeling van het beoogde kennisnetwerk.

Lees hier het verslag >>