Wie zijn wij? Wat willen we?
Wat doen we en hoe kun je meedoen?


Wij zijn vertegenwoordigers van de Ouderen Adviesraden Oost, Centrum en Zuidoost, Protestanse en Katoholieke ouderbonden.

Samen hebben we een werkgroep gevormd met als doel een zelfstandig en openbaar kennisplatform  voor een leeftijdsvriendelijk Amsterdam te ontwikkelen. Kennis die een constructieve bijdragen  kan leveren aan een gezond en plezierig leven voor iedereen en aan de ontwikkeling van het ouderenbeleid van de gemeente Amsterdam.

We willen geen nieuw instituut worden, maar mensen samenbrengen die hun ervaringsdeskundigheid en kennis, wensen en behoeften willen delen. 

Dat doen we door werkgroepen samen te stellen die de kennisuitwisseling per domein zullen organiseren. We denken daarbij aan:
maar uiteraard kan dit verder groeien. 

Via deze website willen we de informatie bijeenbrengen op een wijze waardoor het direct en openbaar gedeeld wordt met de gehele samenleving.
Opdat iedereen er kennis van kan nemen, geinspireerd kan raken en of zelf ook een bijdrage kan leveren aan wat goed is voor senioren in Amsterdam.

Bij deze ontwikkeling worden we inhoudelijk begeleid door Coloci en kunnen we gebruik maken van het online platform.