Het thema ‘vraag verlegenheid’ stond  centraal in de bijeenkomst van het team wat invulling wil geven aan de kennisontwikkeling hierover.  In het bijzonder ‘leren vragen’ bij het ouder worden.

En we hebben ideeën uitgewisseld over hoe we initiatieven en kennis hierover verder kunnen brengen en delen met alle Amsterdammers.

 

Deelnemers vandaag zijn Deborah, Fenna, Marcella , Ruby en we waren te gast bij Renee, waarvoor dank! Carmen, Joke, Marita  en Nanda konden door omstandigheden er deze keer niet bij zijn. We hadden twee nieuwe gasten:

  • Alet Klarenbeek, oprichter van UP!, sprak over haar initiatieven en ervaringen met bijvoorbeeld ‘in je uppie’. Over gesprekken vanuit het perspectief: hoe zie je jezelf? En hoe beleef je dat?  Dat het een veilige omgeving vraagt waardoor mensen durven spreken. En hoe je daarmee niet met een ‘probleem’ opgezadeld wordt, je bent immers geen professional in de zorg.
  • Peik Suyling, oprichter van Young Designers, sprak over verschillende initiatieven waaronder ‘Voor eenzaamheid’.  Een andere kijk krijgen op eenzaamheid door ongebruikelijke projecten te bedenken en ontmoetingen te realiseren. Niet tegen, maar voor en daarmee een nieuwe betekenis geven aan eenzaamheid.

Het was wederom een plezierige uitwisseling van kennis en ideeën. Een logisch vervolg op de eerste bijeenkomst van 3 december 2019 over ‘zelfontwikkeling’. Dat bracht ons op ‘gewoon jezelf blijven’; ook als omstandigheden (onverwacht) veranderen, je verwachtingen moet bijstellen en een nieuwe situatie wil accepteren.  Dat lukt altijd beter samen met anderen. Daar kun je best wat hulp bij gebruiken. Hulp die begint met leren vragen.

De vraag, wat zou jij morgen willen doen? is niet wat we willen melden. Het gaat toch vooral om leren en de verschillende vormen die mensen verleiden, aanzetten om iets te willen of kunnen leren.

Leren omgaan met …  alleen zijn, dingen afwikkelen, contact maken, anders wonen, iets uitvinden.

Zou dat passen in een groot evenement? Nee liever niet. We komen op het idee voor een ‘reizende werkplaats’ voor een leeftijdsvriendelijke stad. Een werkplaats over jezelf (leren) blijven, waar je dingen kunt doen en beleven. En die de drempel wegneemt om te leren vragen, leren geven.
Als in een caravaan, van buurt tot buurt. 

Nu Corona de ontwikkeling van deze karavaan letterlijk even ophoudt, wil Ruby in het kader van haar studie een online alternatief starten. Een dialoog, maar dan online. Zodra dit van start gaat, komen we bij jullie terug.