Agenda Autoluw maakt verkeerde keuzes, is onvoldoende en te traag zeggen bewonersgroepen.

Vele bewonersgroepen hebben gezamenlijk verbeteringen voorgesteld voor de “Agenda Autoluw” van wethouder S. Dijksma. Verbeteringen die de doelen van een betere leefomgeving en behoud bereikbaarheid eerder voor relevante groepen mogelijk maakt, dan de wethouder voorstelt.

Er ontbreken drie hoofdmaatregelen, die essentieel zijn om te komen tot een leefbare stad.

 1. Alleen bestemmingsverkeer toestaan binnen de ring A10, daardoor wordt Amsterdam beter bereikbaar; voor bewoners, bedrijven en bezoekers (op kenteken geregistreerd), zoals mantelzorg, loodgieter, vrachtverkeer etc.. De techniek hiervoor is internationaal beproefd. Desnoods gefaseerd om te beginnen op en binnen de Singelgracht, Nassaukade-Stadhouderskade.
 2. Het doorgaand verkeer ontmoedigen door zonering en compartimentering (gefaseerd); softwarematig (bijvoorbeeld via slim, gekoppeld cameratoezicht) en knips in doorgaande routes. Snel en sterk inzetten op uitbreiden en promoten van goede parkeermogelijkheden aan de rand van de stad en het bieden van fijnmazig openbaar vervoer voor bezoekers en bewoners.
 3. Voor de verkeersveiligheid, doorstroom en schone lucht moet overal in Amsterdam een maximum snelheid van 30 km/u voor alle verkeer worden toegepast, binnen de Ring A10/A9.

Bovendien zijn de bewonersgroepen van mening dat de tijd van nog meer onderzoeken en pilots nu wel voorbij is en alleen leidt tot uitstel. We weten al dat het verkeer de leefbaarheid sterk aantast en dat er maar één goede aanpak is: het autoverkeer binnen de ring verminderen. Hoe? Niet alle auto’s de stad uit, maar selectief tegenhouden bij de gemeentegrens: filteren. Alleen parkeerplaatsen weghalen en niet het verkeer, levert alleen maar rondjes rijdend zoekverkeer op. Vermindering van het verkeer op de ene plek levert een toename op andere plekken op. De kraan moet NU dicht. NU en niet  STRAKS, of vijf gemeenteraadsverkiezingen LATER .

Bewonersorganisaties hebben de afgelopen tijd de verkeersproblemen goed bestudeerd en zijn tot bovenstaand gemeenschappelijk standpunt gekomen. Wij vinden het  een verbetering van de Agenda Autoluw waarover de gemeenteraad nu moet beslissen.

Deze Agenda Autoluw is maar een flauwe schaduw van hetgeen kiezers is voorgehouden tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezing. In de aan de Agenda Autoluw voorafgaande participatie vroegen bewoners concrete maatregelen voor minder verkeer. Die zijn niet uitgewerkt in deze Agenda Autoluw. Het college moet zich aan haar beloftes houden. Niet een volgend college, maar dit college moet in deze zittingsperiode af te rekenen zijn op MINDER verkeer door/in de stad. Ook op de Hoofdroutes.

De Bewonersorganisaties:

 • Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo
 • Comité Westelijke Grachtengordel e.o.
 • Bewonersgroep Herengracht
 • Bewoners Marnixbuurt
 • Oostelijke Eilanden Overleg
 • Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael
 • Wibaut Vrij!
 • Weesperwijs
 • Plantage-, Weesperbuurt Overleg
 • Bewonersgroep Valkenburgerstraat
 • Wijkcentrum De Pijp, werkgroep verkeer
 • Bewoners Amsterdam Centrum
 • Weesperstraat 30 km/u
 • Werkgroep Verkeersoverlast Zeeheldenbuurt/Westelijke eilanden
 • Fietsersbond Amsterdam
 • Comité Verkeersdruk Keizersgracht
 • Bewoners Singel
 • Bewonersgroep Kattenburgerstraat
 • Bewonersoverleg Overtoom
 • Actieve Ouderen Amsterdam, domeingroep mobiliteit
 • Buurtplatform Kattenburg Marineterrein
 • Rozengracht30nu.nl
 • Autovrije Zondag
 • Verkeersgroepen Amsterdam
 • Huurdersvereniging De Makroon (S100)
 • Verkeersgroep Wetering
 • Werkgroep fundering
 • Werkgroep Verkeer Nieuwmarkt
 • Werkgroep Verkeersoverlast Zeeheldenbuurt/Westelijke eilanden
 • Wijkcentrum d’Oude Stadt

 
downoad hier de Agenda Autoluw >>