Mobiliteit zorgt voor bewegingsvrijheid, een sociaal leven en betere gezondheid. Mobiel kunnen blijven geldt voor natuurlijk voor iedereen, maar nog het meest voor mensen met een korte of langdurige beperking. 

Daarom is mobiliteit een heel belangrijk thema voor een leeftijdsvriendelijke stad.  Niet alleen in de vorm van persoonlijke, lichamelijke mobiliteit. Maar vooral ook door middel van goed openbaar vervoer, met heldere randvoorwaarden en uitgangspunten:
  • sociaal (voor iedereen)
  • bereikbaar (binnen loopafstand van huis)
  • betrouwbaar (rijdt regelmatig)
  • veilig (binnen en buiten, fysiek en sociaal)
  • toegankelijk
  • betaalbaar
  • eenvoudig (geen moeilijke en niet op elkaar afgestemde systemen)

In principe zal iedereen deze randvoorwaarden onderschrijven, maar schaarste aan middelen bij Rijk en vervoersregio’s, marktwerking, individualisering en privatisering gooien in de praktijk vaak roet in het eten. En gaat de beschikbaarheid van openbaar vervoer meestal ten koste van kwetsbare groepen.

Ervaring leert dat wanneer er onder bepaalde groepen een vervoersarmoede ontstaat, de gevolgkosten hiervan via andere domeinen weer terugkomen op de gehele samenleving. 

In een leeftijd vriendelijke stad is het streven naar openbaar en passend vervoer voor iederen, niet zomaar een streven. Het is van algemeen maatschappelijk belang. 

Wanneer we met elkaar de randvoorwaarden kunnen waarborgen geeft dat meer mensen de mogelijkheid om ook bovenstaande uitgangpunten eigen te maken.

In deze rubriek is er ruimte voor praktische tips, beleidszaken en meer.