Vrijdag 4 oktober 2019 hield de Ouderen Advies Raad samen met Stadsdeel Oost een symposium over Langer Thuis wonen. Een infomarkt vol activiteiten en voorlichting. Her en der waren zalen in gebruik in het stadsdeelkantoor; in de gangen stonden tafels. Het was gezellig, er waren gastheren en -vrouwen. En dat allemaal in de Week van de Eenzaamheid.

 

“Waar loopt u tegenaan nu we langer thuis moeten blijven wonen, en wat vreest u dat u te wachten staat. Hoe kunnen de gemeente en andere instanties u daarbij van dienst zijn?“

Daarover wilde de OAR graag met vooral de oudere bewoners in Oost in contact komen. Ontmoetingen met buurtbewoners, daar ging het de OAR om. En hoe behoud je kwaliteit van leven?

Wonen, woongroepen,  thuiszorg en begeleiding, buurtactiviteiten,  vervoer, dementie, tijdelijke opvang, het kwam allemaal aan bod. Maar ook zaken als reparatie van rollators, ‘tussentreden’ en alternatieven voor trapliften. Actieve ouderen stimuleren, het heft in eigen handen te nemen. Een bank verstrekte adviezen over de financiële kant van de zaak. In een zaal was door het stadsdeel een heel programma opgesteld over sport en bewegen. Het Danspaleis omlijstte het geheel van tijd tot tijd met muziek.

Gezien het heel slechte weer vreesden we, dat er weinig mensen zouden komen. Maar vanaf de opening liepen ze binnen. En het werd gelukkig droog. Minstens 150 bezoekers hebben we geteld (buiten de standhouders)! Oudere, maar ook jongere mensen, bijvoorbeeld met opa of oma mee, en mantelzorgers die op informatie uit waren. Sommigen liepen bij alle stands langs om informatie te krijgen. Aan alle tafels werd druk gepraat.

Resto van Harte verstrekte een uitstekende  lunch.

De dag eindigde met een forumdiscussie in de raadzaal van het stadsdeelkantoor. In het panel zaten een vertegenwoordiger van een woningcorporatie, een medewerker van wijkzorg, een vertegenwoordiger van een ‘wooncluster’ in oprichting en een medewerker van de gemeente Amsterdam, afdeling Wonen.

Er werden vier stellingen besproken:

  1. Als een woningzoekende een woning afwijst wegens slecht onderhoud, moet de eigenaar van de woning verplicht worden de woning op te knappen volgens de normen van Stadsvernieuwing.
  2. Er moet meer samenwerking komen tussen de woningcorporaties, zodat er een breder aanbod komt voor verhuizingen.
  3. De gemeente Amsterdam moet zorgen dat mensen, die huren van een particuliere eigenaar, evenveel rechten hebben als mensen die van een woningcorporatie huren.
  4. Initiatieven voor woongroepen van ouderen moeten beter gefaciliteerd worden; veel ouderen willen zulke woonvormen en hierdoor zullen de zorgkosten afnemen.

In de levendige discussie bleken veel deelnemers deze stellingen te onderkennen. Ook werd door de thuiszorgmedewerker opgemerkt, dat voor de benodigde thuiszorg veel meer personeel moet worden aangetrokken.

Aan het eind van de dag waren de meeste bezoekers opvallend tevreden. Moeten we nog eens doen!

Hebt u vragen over verhuisregelen via uw corporatie, wilt u informatie over woongroepen van ouderen: bel of kom langs op het spreekuur op maandag of dinsdag in Grand Café Genieten.

Meer weten over de OAR, heb je vragen of zorgen? Loop binnen bij het spreekuur, elke maandag- en dinsdagmiddag van 14.00–16.30 uur in Grand Café Genieten, Oranje Vrijstaatplein 2.● Informatie  www.oar-oost.nl ● 020-2535554

Speciale dank aan Theo van 't Hert, die bovenstaande foto's gemaakt heeft.